Advokátní kanceláře

Mgr. Karin Poncza Hadwigerová, advokát

Právní služby a poradenství ve všech oblastech práva, zejména pak v oblasti práva rodinného, občanského, obchodního, pracovního, správního a práva trestního. V rámci své praxe jsem svým klientům schopna zajistit i odborné služby notáře, soudních znalců, ...

Advokátní kancelář – Mgr. Michal Zákravský

Advokátní kancelář – Mgr. Michal Zákravský

Komplexní právní služby se specializací na poradenství v oblasti občanského, obchodního, rodinného, pracovního a trestního práva, sepisování smluv, zastupování klienta před soudem, jednání v trestním řízení a také zastupujeme u přestupkového řízení. Veškeré …

ZAVŘENO (Otevírá Út 08:00)

Advokátní kancelář JUDr. Zdeněk KOSCHIN

Advokátní kancelář JUDr. Zdeněk KOSCHIN

Kompletní servis pro podnikatele. Poradíme v právních záležitostech ve vztazích se zaměstnanci i s obchodními partnery a zákazníky. Nabízíme také daňové a účetní služby, abyste měli v pořádku své finance. Zpracováváme i mzdové a personální agendy. Zajišťujeme …

JUDr. Lenka Řehulová, Ph.D., advokátní kancelář

JUDr. Lenka Řehulová, Ph.D., advokátní kancelář

Profesionální právní služby, zastupování fyzických a právnických osob před soudními, správními a jinými orgány. Advokátní kancelář s generální právní praxí je zaměřena zejména na občanské, obchodní, rodinné, pracovní, trestní a správní právo. Právní služby …

ZAVŘENO (Otevírá Út 08:30)

JUDr. Tereza Chadimová, advokátka a mediátorka

JUDr. Tereza Chadimová, advokátka a mediátorka

Advokátka zabývající se generální právní praxí. Komplexní právní servis. Zastupování před soudy a úřady, sepsání a revize smluv, právní poradenství. Vymáhání pohledávek, náhrada škody, právo trestní, občanské, rodinné, zdravotnické, ochrana osobnosti, právo …

Advokátní kancelář Mgr. Alicja Kellerberg Klimeš, Mgr. Sylwia Niemiec

Advokátní kancelář JUDr. Alicja Klimešová a JUDr. Zdeněk Klimeš vznikla 1.2.1991 a v současné době sídlí v kanceláři v Havířově. Zajišťujeme právní služby pro fyzické a právnické osoby (občany a společnosti) ve všech oblastech práva (občanské, trestní, ...

JUDr. Sylva Totková Kolderová, advokátka

Nabídka právních služeb. Advokátní kancelář působí hned v několika právních odvětvích. Specializuje se zde převážně na rodinné právo, ale má bohaté zkušenosti a znalosti i v občanském, pracovním a obchodním právu.

Mgr. Karla Chwistková

Poskytuji všestrannou pomoc a poradenství v oblasti generální právní praxe a obchodního práva. Pomohu s podáváním žalob, stížností a opravných prostředků soudům. Zastupuji při soudních řízeních v občanskoprávních, obchodněprávních i trestněprávních sporech. …

Mgr. Tomáš Petrů, advokát

Poskytuji advokátní služby. Zaměřuji se na občanské, bytové a insolvenční právo, výkony rozhodnutí, exekuce i generální praxi.

Advokátní kancelář Lotterová & Kaczynská

Nabízíme advokátní služby. Zaměřujeme se na akvizice a restrukturalizace, vymáhání pohledávek, trestní, pracovní, zdravotnické či rodinné právo. Zajišťujeme služby smluvní agendy, poradenství a návrh vhodného smluvního řešení dle zadání klienta. Příprava ...

Mgr. Žaneta Burkotová

Poskytuji služby insolvenčního správce - řešení úpadku. Nabízím odborné poradenstvím v oblastech: osobní bankrot neboli oddlužení dle podmínek stanovených insolvenčním zákonem. Dále poskytuji právní služby.

ZAVŘENO (Otevírá Út 09:00)

JUDr. Denisa Wesselsová

Poskytuji advokátní služby. Zaměřuji se na občanské, trestní, rodinné a pracovní právo. Řeším rozvody i společné jmění manželů. Nabízím právní poradenství.

Mgr. Iva Baronová, advokátka

Poskytuji služby advokátní kanceláře. Zaměřuji se na občanské, trestní, rodinné, obchodní a správní právo.

JUDr. Martin Frisch, advokátní kancelář

Poskytuji advokátní služby. Zaměřuji se na občanské, insolvenční, trestní, rodinné a pracovní právo. Zabývám se rozvody, společným jměním manželů, výkony rozhodnutí i exekucemi.

JUDr. Marcela Neuwirthová

Poskytování právních služeb v oblasti likvidace, konkurzu a vyrovnání, občanského, obchodního a trestního práva.

Mgr. Karel Kvasnica

Nabídka komplexních právních služeb.

JUDr. Marek Kříž Ph.D., advokát

Poskytuji právní služby zejména v oblasti práva obchodního, občanského, pracovního a trestního. Dále nabízím sepisování všech druhů smluv a žalob, zastupování před státními orgány a soudy všech stupňů, ověřování podpisů, zajišťování úschovy peněžních ...

Mgr. Bogdan Hajduk

Nabídka advokátních služeb v oblasti obchodního práva.

JUDr. Marek Jakubík, advokát

Nabídka advokátních služeb v oblasti občanského, rodinného, správního a pracovního práva.

Jakub Hrušovský

Pomáháme lidem v tíživé situaci získat náležité odškodné, které jim ze zákona náleží.

JUDr. František Kubín

Poskytování advokátních služeb v oblasti generální praxe.

Mgr. Šárka Niemczyková, advokát

Nabídka právních služeb zejména v oblasti práva občanského, rodinného, trestního a správního.

ZAVŘENO (Otevírá Pá 08:00)

JUDr. Jindřich Palička, advokát

Nabídka služeb v oblasti občanského, rodinného, pracovního a trestního práva.

JUDr. Blanka Nováková

Nabídka služeb advokátní kanceláře se zaměřením na bytové právo.

JUDr. Jaromír Sýkora

Nabídka právních služeb v oblasti obchodního a občanského právo.

JUDr. Bronislav Sikora

Nabízím služby v oblasti obchodního, občanského a pracovního práva.

JUDr. Vladimír Farana

Nabídka služeb advokátní kanceláře.

ZAVŘENO (Otevírá Pá 08:00)

Mgr. David Maryška, advokát

Nabídka právních služeb v oblasti generální praxe.

Mgr. Marcela Staňková, advokátka

Nabídka služeb advokátní kanceláře.

ZAVŘENO (Otevírá Út 08:00)

Mgr. Radim Struminský, advokát

Nabídka služeb advokátní kanceláře.

ZAVŘENO (Otevírá Pá 08:00)

Mgr. Marek Ježek, advokát

Nabídka služeb advokátní kanceláře.

ZAVŘENO (Otevírá Út 08:00)

Mgr. Daniel Siwy, advokát

Nabídka služeb advokátní kanceláře se zaměřením na obchodní, občanské, pracovní, trestní a správní právo.

Mgr. Janusz Sabela, advokát

Nabídka advokátních služeb v oblasti občanského, obchodního a živnostenského práva.

JUDr. Pavla Promná

Poskytování advokátních služeb v oblasti rodinného, pracovního, občanského a obchodního práva.

JUDr. Wieslaw Firla

Nabídka služeb advokátní kanceláře v oblasti občanského, obchodního a trestního práva.

JUDr. Marcela Žoričová

Provozování advokátní kanceláře. Nabídka soudního tlumočení a překladů.

JUDr. Renata Kadlubcová, advokát

Provozování advokátní kanceláře se zaměřením na obchodní a pracovní právo.