Výroba měřicí a regulační techniky

CESTNÉ MOSTOVÉ VÁHY – SEVAZ

CESTNÉ MOSTOVÉ VÁHY – SEVAZ

Naša spoločnosť ponúka najširšiu a najmodernejšiu ponuku cestných mostových váh, ktoré sú určené k zisťovaniu hmotnosti nákladných vozidiel a súprav v obchodnej triede presnosti podľa metrologických noriem: OIML a ČSN EN 45 501 + AC.

EX - KA, spol. s r. o.

Výroba potrubních systémů a oddělovačů, filtračních zařízení, iontoměničů, membránové a dávkovací techniky, UV - dezinfekce, kontrolních a měřicích přístrojů.

Schenck Process, s.r.o.

Výroba průmyslových vážních systémů a mostových, kolejových, plošinových, silničních, jeřábových a zásobníkových vah.