Kulturní a zájmová sdružení

Spolek přátel Vítkova hrádku

Spolek přátel Vítkova hrádku

Nejvýše položený hrad v Čechách (1053 m n. m.) s největší dochovanou obytnou věží tzv. Donjonem o rozměrech 17,5 × 14 m nabízí nejkrásnější výhledy na Šumavu, Lipno, Novohradské hory a za příznivého počasí také na Alpy v Rakousku. V roce 2005, u příležitosti …

SHS ROMA VICTOR LEGIO XIII

SHS ROMA VICTOR LEGIO XIII

Skupina historického šermu se zaměřením na Římskou říši v období 1.–2. století n. l., znázorňujeme XIII. legii Gemina Augusta. Naše skupina byla založena pod názvem Shs Roma Victor o.s. Litovel, kde jsme byli vedeni pod Městským klubem Litovel. V roce 2006 …

OTEVŘENO (nonstop)

ZABABA, s.r.o.

ZABABA, s.r.o.

Provozujeme veřejné parní vlaky a vlaky na objednávku, které si získaly oblibu jako firemní, narozeninové nebo svatební vlaky. Tyto vlaky zpravidla směřují na Křivoklát, Karlštejn nebo po Pražském semmeringu či Posázavském pacifiku. Opravy železničních ...

OTEVŘENO (nonstop)

Asociace sociálního poradenství

Asociace sociálního poradenství

Cílem občanského sdružení je působit ve prospěch svých členských organizací, podporovat jejich vzájemnou spolupráci a rozvoj organizací sociálního poradenství. Dalšími cíli ASP je spolupráce s veřejnou správou při tvorbě a realizaci koncepcí rozvoje služeb ...

Umělecká a hudební agentura ARTUM

Umělecká a hudební agentura ARTUM

Umělecká a hudební agentura ARTUM působí jednak v oblasti zprostředkování jednotlivých umělců nebo celých pořadů, ale můžete si objednat také akce na klíč, kde pro vás zajistíme vše od vystoupení nejrůznějších umělců po catering. Při jednání se můžete ...

Artus Thor – Skupina scénického šermu

Artus Thor – Skupina scénického šermu

Skupina scénického šermu a divadla akce. Naše programy jsou zaměřeny na období středověku a baroka a jsou upraveny pro zábavu širokého spektra diváků. Členové skupiny Artus Thor jsou velmi zkušení šermíři, herci i kaskadéři.

Zlatníky-Hodkovice - Hodkovice
Western club Black & Brown z.s.

Western club Black & Brown z.s.

Občanské sdružení nabízí pořádání westernových show a vystoupení – show s jedním a dvěma honáckými biči, trikové lasování, noční show, ekvilibristika s kolty a noži, country tance, scénky z Divokého západu, westernové soutěže pro děti i dospělé. Můžete nás ...

CK Rajbas - Outdoor Travel s.r.o.

CK Rajbas - Outdoor Travel s.r.o.

Sportovní zájezdy a expedice zaměřené na hory, turistiku, motocykly a cyklistiku ve všech světadílech. Jezdíme v malých skupinách, pohodové i náročné treky, výstupy a poznávací zájezdy, outdoorové zájezdy a expedice.

Soukromá letecká sbírka Libořezy

První letecké muzeum na Třeboňsku. Můžete zde vidět dvě slavné stíhačky z výzbroje československého letectva. Jedná se o kompletní MiG-21MF a MiG-19PM. V našem muzeu můžete letadla fotit, natáčet z bezprostřední blízkosti a pod dohledem průvodce do stíhačky i …

SKY Academy s.r.o.

SKY Academy s.r.o.

Provoz letecké a pilotní školy. Nabídka vyhlídkových letů a kondičního létání. Jestli uvažujete o létání, rádi si s Vámi o tomto popovídáme. Využijte zkušeností našich pilotů a zázemí rozvíjející se letecké školy. Těm, kteří se chtějí jen tak proletět, či si …

Společnost pro zachování Hořických pašijových her z.s.

Společnost pro zachování Hořických pašijových her z.s.

Pořádáme divadelní představení a pašijové hry. HOŘICKÉ PAŠIJOVÉ HRY V HOŘICÍCH NA ŠUMAVĚ: Příběh vyprávějící o posledních dnech Ježíše Krista obsahuje: Poslední večeři s učedníky Krista, Rozjímání v zahradě Getsemanské, Zajetí a Soud u Velké Rady, Soud …

Vzájemné soužití o.p.s.

Vzájemné soužití o.p.s.

Registrovaná apolitická, nevládní nezisková organizace. Snaží se vytvářet přátelské platformy mezi romskou a neromskou komunitou. Metodou komunitní práce se pokouší zlepšit sociální a životní podmínky chudých a potřebných rodin. Činnost sdružení se ...

T.E.T.R.I.S. Fireshow

Skupina T.E.T.R.I.S. již devět let působí na české scéně. Naše show provádíme v ohnivé nebo světelné variantě. Vystoupení je tak možné skládat z jednotlivých bloků, ve kterých můžeme tyto prvky také kombinovat. Dalším faktorem, ovlivňujícím show je počet ...

Svaz postižených civilizačními chorobami v ČR, z.s. okresní výbor Karviná

Nabídka léčebné a sociální rehabilitace zdravotně postižených civilizačními chorobami.

PROWAKEKEMP

Jsme wakeboardový kemp určený pro všechny. Slunce, voda, parta skvělých lidí, párty a trocha adrenalinu. Kemp se koná na Těrlické přehradě. Budou Tě učit opravdový profesionálové. Zázemí pro celý kemp je ve SKI&WAKE BARu. Tři dny plné zábavy, hodiny ...

VIA ALTERA poradna pro systemickou praxi, z. s.

Poskytujeme poradenství v oblasti vzdělávání, výchovy a mezilidských vztahů.

Tělovýchovná jednota Start Havířov, zapsaný spolek

Provozujeme basketbalový klub. Vedeme družstva chlapců. Pro nejmenší děti organizujeme přípravku. Účastníme se soutěží ČBF, pořádáme turnaje. Pořádáme pravidelná letní soustředění jednotlivých družstev a tréninky.

Sbor dobrovolných hasičů Albrechtice

Zabýváme se ochranou životů, zdraví a majetku obyvatel při požárech a poskytování účinné pomoci při mimořádných událostech. Zaměřujeme se i na hasičský sport. Pořádáme kulturní a společenské akce. Disponujeme vlastní technikou.

EducationTalentCulture, z.s.

Poskytujeme služby v oblasti kultury, výchovně-vzdělávací činnosti, projektového managementu, přeshraniční a česko-polské spolupráce.

Spolek Přátel bohumínské historie

Provozujeme sdružení zajišťující obnovu a zachování historických památek v regionu. Snažíme se shromažďovat příspěvky na obnovu a údržbu památek. Poskytujeme informace o památkách v regionu. Pořádáme různé kulturní a společenské akce.

ZAVŘENO (Otevírá v Pá 15:00)

Fotbalový klub Slovan Záblatí

Provozujeme tělovýchovnou jednotu se zaměřením na fotbal. Vedeme družstva mužů, dorostenců, žáků a starších pánů. Pořádáme sportovní akce a plesy.

Fotoklub K3 Bohumín

Pořádáme skupinové aktivity jako například workshopy, fotovýlety a výstavy. Jednou měsíčně se koná setkání, kde se probírají novinky z fotografického světa, probíha plánovaní společných akcí, diskutuje se nad fotografiemi členů a ostatní klubové záležitosti. …

Klub Muzea Těšínska

Nabízíme přednášky a exkurze spojené s historií, vlastivědou a přírodovědou týkající se našeho regionu i vzdálenějšího okolí.

Občanské sdružení NET

Nabízíme sociálně výchovné a drogové poradenství, zprostředkování léčby a detoxikace, testy na zjištění látek v moči, výměnný a terénní program.

Polský kulturně-osvětový svaz v České republice

Snažíme se o zachování etnické identity polské části obyvatelstva Těšínského Slezska a Poláků žijících v České republice.

OTEVŘENO (Zavírá v 12:00)

Heron Racing Team

Provozujeme sdružení s cílem vytvářet podmínky pro provozování a podporu závodního týmu silničních závodních motocyklů.

Polské umělecké sdružení Ars Musica, občanské sdružení

Organizačně a finančně zabezpečujeme umělecké soubory polské národnostní menšiny v Čechách.

Galaxie

Nabídka pečovatelských služeb pro mentálně a kombinovaně handicapované. Zabýváme se procvičováním praktických dovedností a pořádáme společná sezení zaměřená na řešení témat z různých oblastí praktického života. Pořádáme kultruní akce jako jsou návštěvy ...

Jízda

Podpora individuální i skupinové integrace dětí a mládeže s postižením do běžných škol. Nabídka služeb, informací, rad a zájmových aktivit pro rodiče a děti.

Polskie Stowarzyszenie Artystów Plastyków w Republice Czeskiej

Provoz sdružení polských výtvarníků žijících a tvořících na Těšínském Slezsku.

Regionální sdružení územní spolupráce Těšínského Slezska

Podpora příhraničních rozvojových programů s cílem překonat stávající problémy ztěžující evropskou integraci. Spolupráce při územním plánování. Řešení společných zájmů v oblasti dopravy, komunikací, spojů a bezpečnosti obyvatel. Výměna zkušeností a informací …

Občanské sdružení Poznání Havířov

Poskytování pomoci dětem bez rodičů nebo s neúplnými rodinami a vážně nemocným a zmrzačeným dětem jihovýchodní Asie.

Liberte

Pořádání koncertů, besed a výstav a provozování knihovny nezávislého tisku.

ZAVŘENO (Otevírá v 17:00)

Kongres Poláků v České republice

Zastupování polské národnostní menšiny ve vztahu k majoritní společnosti, koordinace činnosti polských spolků, pořádání diskusních setkání a besed.

OTEVŘENO (Zavírá v 17:00)

Tělocvičná jednota Sokol Bohumín

Zajištění sportovních činností a akcí pro cvičence všech věkových kategorií. Provozování kuželkářské dráhy a tenisových kurtů.

Tělocvičná jednota Sokol Karviná

Zajišťujeme sportovní činnosti a akce pro cvičence všech věkových kategorií. Vedeme oddíl všestrannosti. Nabízíme pohybové hry, gymnastiku, atletickou průpravu, nácvik základních individuálních herních činností a rozvoj pohybových schopností.

nasetraktory.cz

Provoz občanského sdružení, které se zabývá traktory. Pořádání společenských akcí.

Diaktiv

Propagace a podpora aktivního života s diabetem. Pořádáme různé setkání a akce.

Wycliffovi překladatelé Bible

Zabýváme se tvorbou překladů Bible do všech světových jazyků. Zajišťujeme hledání nových pracovníků pro oblast lingvistiky a alfabetizace. Staráme se o povzbuzování k modlitbám a získávání finanční podpory pro jednotlivé projekty.

Musical Havířov

Produkujeme amatérská díla z oblasti hudby, divadla a tance.