Náboženské organizace

porovnajslužby.sk

porovnajslužby.sk

Projekt Porovnaj služby je naozaj veľmi zaujímavým projektom a zároveň využiteľnou službou. Ide o porovnávač služieb, pričom predstava celého projektu je založená na nápade vytvorenia novej služby, ktorá ľuďom umožní jednoduchšie porovnanie jednej služby u ...

Sbor Církve adventistů sedmého dne Havířov - Šumbark

Pořádáme bohoslužby a duchovní setkání. Provozujeme charitativní činnost a nabízíme osvětové i vzdělávací programy. Organizujeme volnočasové aktivity.

Křesťanská misie

Pořádáme veřejná shromáždění, vyučování z bible, mezinárodní konference a koncerty křesťanské hudby.

Slezská diakonie - Intervenční centrum

Slezská diakonie - Intervenční centrum

Zajištění pomoci ohroženým osobám v případech domácího násilí a provoz poradny pro oběti násilí, trestných činů, týrání a zneužívání. Poskytujeme sociálně terapeutické činnosti a pomoc při uplatňování práv. Pomáháme při vypracování písemných žádostí.