Náboženské organizace

Křesťanská misie

Pořádáme veřejná shromáždění, vyučování z bible, mezinárodní konference a koncerty křesťanské hudby.

Sbor Církve adventistů sedmého dne Havířov - Šumbark

Pořádáme bohoslužby a duchovní setkání. Provozujeme charitativní činnost a nabízíme osvětové i vzdělávací programy. Organizujeme volnočasové aktivity.

Sbor Církve bratrské v Horní Suché

Sbor pořádá bohoslužby a náboženská setkání. Věnujeme se zpěvu, prací s dětmi a dorostem. Pořádáme nedělní besídky, pěvecké vystoupení a vydáváme časopis POSEL.

Římskokatolická farnost Orlová

Pořádání bohoslužeb a duchovních setkání. Možnost uzavření sňatku, křtu, biřmování, pomazání nemocným a kněžství. Pořádáme koncerty a výstavy.

ZAVŘENO (Otevírá v 13:00)

Římskokatolická farnost Doubrava

Pořádání bohoslužeb a duchovních setkání. Nabídka výuky náboženství.

Římskokatolická farnost Rychvald u Karviné

Pořádání pravidelných či mimořádných bohoslužeb a náboženských setkání. Bohoslužby jsou určeny pro dospělé i děti, pro členy církve i širokou veřejnost. Farnost organizuje křty, poutě ke cti, svaté přijímání, hovory o víře, dušičkovou pobožnost, zpovědní ...

Římskokatolická farnost Dolní Lutyně

Pořádání bohoslužeb a duchovních setkání.

ZAVŘENO (Otevírá v Út 17:00)

Římskokatolická farnost Karviná

Zabýváme se pořádáním bohoslužeb, koncertů a duchovních setkání. Služby: Modlitebna.

ZAVŘENO (Otevírá v Po 09:30)

Farní sbor Slezské církve evangelické a. v. v Karviné 1

Jsme otevřeným společenstvím věřících i hledajících. Zdrojem našeho života je nám Bible, ve které, jak věříme, je zachycena zkušenost lidí s Bohem a také Kristovo poselství pro každého současného jednotlivce. Věříme, že jsme různorodým společenstvím, které ...

Apoštolská církev, sbor Karviná

Pořádáme bohoslužby a duchovní setkání. Zastřešujeme řadu samostatných subjektů. Jsme zakladatelem mezidenominační organizace ACET.

Charita Bohumín

Zajištění charitativní a humanitární pomoci určené lidem v nouzi. Součástí je občanská poradna.

Brzy zavírá (v 11:00)

Apoštolská církev, Křesťanské centrum Český Těšín

Provozujeme církevní sbor, jenž pořádá bohoslužby, náboženská setkání, programy a dílny pro děti i mládež.

Kostel Nejsvětějšího srdce Ježíšova

Nabídka duchovních služeb věřícím římskokatolického vyznání v kostele. Novogotická stavba farního kostela byla vybudována z popudu jezuitů v roce 1894. Původně měl mít dvě průčelní věže, postavena však byla pouze ta západní.

Charita Český Těšín

Charitativní, humanitární a církevní organizace pro pomoc lidem v nouzi.

Československá provincie Kongregace sester Služebnic Nejsvětější Panny Marie bez poskvrny počaté

Pořádání bohoslužeb a náboženských setkání. Poskytujeme péči o děti i nemocné a náboženskou a křesťanskou výchovu.

Buddhismus Diamantové cesty linie Karma Kagjü

Nabízíme pravidelné veřejné meditace, literaturu o buddhismu a pořádání přednášek. Zaměřujeme se také na kurzy a výstavy umění tibetského buddhismu.

Křesťanské společenství, o.s.

Pořádání bohoslužeb a poskytování informací o společenství. Hnutí stojí na zásadách biblického učení o všeobecném kněžství. Pravidelně pořádáme biblické hodiny sloužící k biblickému vzdělávání členů církve a všech zájemců. V programech biblických hodin jsou …

Diakonický institut

Nabízíme vzdělávací semináře určené duchovním, učitelům či pracovníkům v neziskovém sektoru. Poskytujeme kvalifikační kurzy a vzdělávací akreditované programy.