Domovy důchodců

Charitní dům pokojného stáří sv. Františka

Poskytnutí ubytování, poskytnutí stravy, pomoc při zvládání běžných úkonů péče o vlastní osobu, pomoc při osobní hygieně nebo poskytnutí podmínek pro osobní hygienu,, zprostředkování kontaktu se společenským prostředím,, sociálně terapeutické činnosti, ...

Domov Alzheimer Darkov, z.ú.

Domov Alzheimer Darkov nabízí specializovanou péči o klienty s chronickým duševním onemocněním, která je založena na propojení komplexní ošetřovatelské a sociální péče. Prioritou je pro nás spolupráce s rodinou klienta a individuální přístup ve všech směrech …

Domov Jistoty

Poskytování sociální pobytové služby seniorům s dlouhodobě nepříznivým zdravotním stavem.

Domov pro seniory Český Těšín

Poskytování ubytování, stravování, zdravotní, ošetřovatelské a sociální péče seniorům.

OTEVŘENO (Zavírá v 17:00)

Nový domov

Poskytování sociálních služeb seniorům a občanům se sníženou pohyblivostí. Provoz domova se zvláštním režimem.

Domov Březiny

Poskytování služeb sociální péče seniorům se zhoršeným zdravotním stavem a osobám s chronickým duševním onemocněním.

Domov seniorů Havířov

Poskytování pečovatelských služeb pro seniory.

OTEVŘENO (Zavírá v 15:30)

Domov Vesna

Nabídka ubytování, stravování a pečovatelských služeb pro seniory.

Slezská diakonie

Slezská diakonie

Jsme nestátní nezisková organizace, která poskytuje své služby v sociální oblasti. Cílovou skupinou jsou lidé s postižením, senioři, lidé bez domova a všichni ti, kteří se dostali do nejrůznějších těžkých životních situací. Ve své práci realizujeme biblické …