Domovy důchodců

Charitní dům pokojného stáří sv. Františka

Poskytnutí ubytování, poskytnutí stravy, pomoc při zvládání běžných úkonů péče o vlastní osobu, pomoc při osobní hygieně nebo poskytnutí podmínek pro osobní hygienu,, zprostředkování kontaktu se společenským prostředím,, sociálně terapeutické činnosti, ...

Domov Jistoty

Poskytování sociální pobytové služby seniorům s dlouhodobě nepříznivým zdravotním stavem.

Domov pro seniory Český Těšín

Poskytování ubytování, stravování, zdravotní, ošetřovatelské a sociální péče seniorům.

ZAVŘENO (Otevírá Út 09:00)

Nový domov

Poskytování sociálních služeb seniorům a občanům se sníženou pohyblivostí. Provoz domova se zvláštním režimem.

Domov Březiny

Poskytování služeb sociální péče seniorům se zhoršeným zdravotním stavem a osobám s chronickým duševním onemocněním.

Domov seniorů Havířov

Poskytování pečovatelských služeb pro seniory.

ZAVŘENO (Otevírá Út 06:00)

Domov Vesna

Nabídka ubytování, stravování a pečovatelských služeb pro seniory.