Základní školy

Přidat / editovat záznam

Info-Havirov.cz Instituce a organizace Školy a výchovné instituce Základní školy

Církevní základní školy

Matematické základní školy

Praktické a speciální základní školy

Soukromé základní školy

Sportovní základní školy

Státní základní školy

Základní jazykové školy

Více výsledků zobrazíte klikem na Celá ČR

Svět Celá ČR Moravskoslezský okres Karviná


Zobrazit pouze výsledky lokality "okres Karviná"Základní škola Jarošova, Havířov - www.zs-jarosova.cz

Základní škola vzdělávající žáky 1. až 9. ročníku. Její součástí je školní družina a výdejna stravy, školní poradenské pracoviště (výchovný poradce, psycholog a speciální pedagog) a biofeedback centrum.

Havířov - Šumbark, Jarošova 33/851 - +420 596 884 264

ZŠ T.G. Masaryka Bohumín - Pudlov - www.zspudlov.cz

Provozujeme státní základní školu pro 290 žáků s družinou. . Pořádáme sportovní, kulturní a společenské akce pro žáky i jejich rodiče. Organizujeme přednášky, besedy, exkurze a další naučné akce v rámci výuky. Vedeme také poradenské středisko nabízející ...

Bohumín - Pudlov, Trnková 280 - +420 731 130 703 , +420 596 011 140

ZŠ Doubrava - www.zsdoubrava.cz

Základní škola pro 225 žáků se školní družinou a jídelnou.

Doubrava 546 - +420 596 542 217, +420 596 549 105

ZŠ Kapitána Jasioka Havířov - www.hfdata.cz

Provozujeme základní školu pro 540 žáků s družinou a jídelnou. Pořádáme školní výlety, kulturní a společenské akce.

Havířov - Prostřední Suchá, Kapitána Jasioka 685/57 - +420 596 440 584

ZŠ Havířov, 1. máje - www.zs1maje.cz

Základní škola s rozšířenou výukou matematiky a přírodovědných předmětů pro 760 žáků se školní jídelnou a družinou. Nabízíme sportovní, hudební a výtvarný kroužek, zdravovědu.

Havířov - Město, 1. máje 956/10a - +420 596 411 135

ZŠ Havířov, Gorkého - www.zsgh.cz

Základní škola pro 530 žáků s družinou pro 90 dětí a jídelnou se zaměřením na ekologii. Nabízíme dopravní, výtvarný, technický a sportovní kroužek včetně výuky anglického jazyka, basketbalu, volejbalu i rugby. Pořádáme dětské akce, výlety, besedy, školní ...

Havířov - Město, Gorkého 329/1 - +420 602 166 473 , +420 597 578 827

ZŠ Havířov, Kudeříkové - www.zsmk.eu

Základní škola pro 550 žáků s družinou a jídelnou s nabídkou sportovních kroužků i kroužků angličtiny, zájmové logopedie, modelářství a PC.

Havířov - Město, Marušky Kudeříkové 1143/14 - +420 739 229 738 , +420 596 811 239

ZŠ Havířov, Žákovská - www.zakovska-havirov.cz ZAVŘENO (Otevírá Po 07:40)

Ve škole je vyučováno 411 žáků. Škola má třídy zaměřené na tělesnou výchovu, hudbu, zpěv a koncertní činnost. K dispozici je školní družina a jídelna. Pořádáme samostatné koncerty žáků s pěveckou, hudební, pohybovou a taneční náplní. Pracují zde tři pěvecké …

Havířov - Město, Žákovská 1006/1 - +420 739 594 037 , +420 596 411 046

ZŠ Havířov, Františka Hrubína - www.zshrubina.cz

Základní škola se nachází v klidné části města blízko lesoparku. Žákům nabízíme výuku cizích jazyků (od 2. třídy - výuka AJ, v 7. třídě - výběr NJ x RJ), informatiky (od 3. třídy) a plavání v rámci hodin TV ve školním bazénu (1.- 9. třída, ŠD).

Havířov - Podlesí, Františka Hrubína 1537/5 - +420 736 727 494 , +420 597 578 975

ZŠ Havířov, Mládežnická - www.zsmladeznicka.cz

Základní škola s rozšířenou výukou cizích jazyků pro 600 žáků s jídelnou a družinou. Děti mají možnost zapojit se do kroužků míčových her, sportovních aktivity, hry na flétnu, výtvarných a rukodělných prací a počítačů.

Havířov - Podlesí, Mládežnická 1564/11 - +420 596 411 063, +420 596 420 223

ZŠ Havířov, Generála Svobody - www.zssvobody.cz

Provozujeme státní základní školu pro 650 žáků s družinou a jídelnou. Nabízíme výuku sportovních, tanečních, turistických, basketbalových, výtvarných, matematických a zdravotnických kroužků. Pořádáme výlety, exkurze, recitační soutěže a jiné akce. ...

Havířov - Šumbark, Generála Svobody 284/16 - +420 739 672 706 , +420 596 883 013

ZŠ Havířov-Šumbark, M. Pujmanové - www.zs-pujmanove-havirov.cz

Základní škola pro 450 žáků s družinou a jídelnou s nabídkou zájmových kroužků.

Havířov - Šumbark, Marie Pujmanové 1151/17 - +420 739 655 333 , +420 596 831 005

ZŠ Havířov - Šumbark, Moravská - www.zsmoravska.cz

Základní škola pro 500 žáků se školní družinou a jídelnou. Nabízíme ekologický, golfový, sportovní, výtvarný, hudební a počítačový kroužek. K dispozici jsou tři jazykové a dvě počítačové učebny, odborná učebna chemie, fyziky a přírodopisu. Součástí objektu je …

Havířov - Šumbark, Moravská 497/29 - +420 596 802 542

ZŠ Havířov, Školní - www.zsskolni-havirov.eu

Základní škola pro 300 žáků s družinou a jídelnou.

Havířov - Šumbark, Školní 814/1 - +420 596 881 514, +420 596 884 808

ZŠ Mendelova, Karviná - www.mendelova.cz

Základní škola pro 600 žáků s družinou pro 120 dětí a jídelnou. Škola je součástí projektů Začít spolu a Zdravá škola. Vydáváme školní časopis Mendelíček. Nabízíme kroužek karate, tance a keramiky. Zúčastňujeme se sportovních soutěží.

Karviná - Hranice, Einsteinova 2871/8 - +420 739 667 204 , +420 596 311 919

ZŠ Karviná-Hranice, Slovenská - www.zsslovenska-karvina.cz

Provozujeme základní školu pro 400 žáků s rozšířenou výukou tělesné výchovy. Součástí školy je družina a jídelna.

Karviná - Hranice, Slovenská 2936/61 - +420 596 311 294

ZŠ Karviná, Majakovského - www.zs-majakovskeho.cz

Základní škola pro 600 žáků s jídelnou a družinou nabízí kroužky sportovní, výtvarné, keramické, recitační.

Karviná - Mizerov, Majakovského 2219/13 - +420 596 311 196

ZŠ Karviná, U Studny - www.ustudny.cz

Základní škola pro 420 žáků s družinou a jídelnou. Pořádáme lyžařské výcviky a školu v přírodě.

Karviná - Mizerov, Centrum 2290/14 - +420 739 676 481 , +420 596 311 873

ZŠ Karviná, Cihelní - www.cihelni.cz

Provozujeme základní školu pro 700 žáků s družinou a jídelnou. Pořádáme výlety, exkurze, adaptační kurzy a podobně. Nabízíme výuku anglického jazyku. Účastníme se soutěží a různých projektů.

Karviná - Nové Město, Cihelní 1666/30 - +420 728 991 311 , +420 596 311 297

ZŠ Borovského, Karviná - www.zsb-karvina.webnode.cz

Základní škola pro 650 žáků s družinou, jídelnou a s rozšířenou výukou cizích jazyků.

Karviná - Ráj, Ve Svahu 775/1a - +420 595 170 652, +420 596 312 054

ZŠ Karviná, Školská - www.zsskolska.eu

Základní škola pro 500 žáků s družinou a jídelnou. Nabízíme zájmové kroužky italského jazyka, břišních tanců, mozaiky, hry na kytaru a flétnu, deskových her a další. Organizujeme vánoční jarmark, lyžařské výcvikové zájezdy a různé výlety. Provozujeme školní …

Karviná - Ráj, Školská 432/1 - +420 596 311 777, +420 597 578 528

ZŠ Orlová - Lutyně, K. Dvořáčka - www.zsdvoracka.cz

Základní škola pro 775 žáků se školní jídelnou, družinou a rozšířenou výukou hudební výchovy. K dispozici je sportovní, keramický i chemický kroužek.

Orlová - Lutyně, Karla Dvořáčka 1230 - +420 739 636 899 , +420 596 511 085

ZŠ Orlová - Lutyně, Ke Studánce - www.kestud.cz

Základní škola pro 660 žáků se školní jídelnou a družinou. Škola má rozšířenou výuku výtvarné výchovy. Pořádání lyžařských vycviků a ozdravných pobytů.

Orlová - Lutyně, Ke Studánce 1050 - +420 596 511 789, +420 596 516 300

ZŠ Orlová-Lutyně, Mládí - www.skolamladi.cz

Základní škola pro 720 žáků s družinou.

Orlová - Lutyně, Mládí 726 - +420 604 445 065 , +420 596 511 885

ZŠ Orlová-Lutyně, U Kapličky - www.zsukaplicky.cz

Provozujeme základní školu s celkovou kapacitou 700 míst. Součástí školy je školní družina a jídelna. Zajišťujeme možnost zapojení se do daltonského plánu. Nabízíme rozšířenou výuku informační a výpočetní techniky. Organizujeme žákům zájmovou činnost.

Orlová - Lutyně, U Kapličky 959 - +420 596 511 093, +420 596 511 111

ZŠ Rychvald - www.zsrychvald.cz

Základní škola pro 810 žáků. K dispozici je školní klub, jídelna a družina. Pořádáme akce Rychvaldská olympiáda, pohár rozhlasu, atletický čtyřboj, turnaj o pohár starostky. indiáni, literární soutěž a další.

Rychvald, Školní 1600 - +420 596 546 758, +420 596 546 759

ZŠ Karviná, U Lesa - www.ulesakarvina.cz

Základní škola pro 640 žáků s jídelnou a školní družinou. Vedeme až 15 kroužků. K dispozici je keramický, zdravotnický, multimediální, pěvecký i sportovní kroužek a další. Škola je vybavena dvěma počítačovými učebnami a sedmi učebnami s interaktivní tabulí. …

Karviná - Ráj, U Lesa 713/19 - +420 739 669 921 , +420 596 311 487

ZŠ Havířov - Podlesí, Karolíny Světlé - www.zssvetle.cz

Základní škola pro 550 žáků s jídelnou a družinou. Možnost využití zájmových kroužků.

Havířov - Podlesí, Karolíny Světlé 1372/1 - +420 596 411 038