Diakonie

Slezská diakonie

Poskytování pravidelné pomoci a podpory dětem s mentálním, tělesným či kombinovaným postižením a s poruchami autistického spektra.

ZAVŘENO (Otevírá Út 06:30)

Kanaan

Provoz nízkoprahového zařízení pro děti a mládež. Nabízíme různé volnočasové aktivity a poskytujeme sociální poradenství.

Eunika

Poskytování pravidelné pomoci a podpory dětem s mentálním, tělesným či kombinovaným postižením a s poruchami autistického spektra.

Hosana

Podpora a zvyšování soběstačnosti lidí s mentálním postižením a vytváření podmínek pro jejich plnohodnotný život.

Eden

Provoz denního stacionáře určeného pro zvýšení soběstačnosti spoluobčanů s mentálním a kombinovaným postižením.

Intervenční centrum

Zajištění pomoci ohroženým osobám v případech domácího násilí a provoz poradny pro oběti násilí, trestných činů, týrání a zneužívání.

Klub On line

Provoz nízkoprahového zařízení pro děti a mládež. Nabízíme různé volnočasové aktivity a poskytujeme sociální poradenství.

Lydie

Zlepšování kvality života dětí s tělesným, mentálním či kombinovaným postižením. Zabýváme se rozvíjením fyzických, psychických a sociálních dovedností.

Salome

Podpora rodin s dětmi se zdravotním postižením. Provoz denního stacionáře pro děti.

Sociální asistence

Staráme se o rodiny s dětmi v dlouhodobě nepříznivých sociálních situacích. Služba je poskytována terénní formou.