Pobočky Slezská diakonie

Slezská diakonie

Posláním azylového domu Bethel Bruntál, Rýmařov je poskytovat na přechodnou dobu ubytování a individuální podporu mužům, kteří ztratili bydlení. Pracovníci služby podporují uživatele tak, aby se vrátili zpět k běžnému způsobu života.

Sociální asistence

Staráme se o rodiny s dětmi v dlouhodobě nepříznivých sociálních situacích. Služba je poskytována terénní formou.

Slezská diakonie

ZAVŘENO (Otevírá Út 08:00)

Sociální asistence

Staráme se o rodiny s dětmi v dlouhodobě nepříznivých sociálních situacích. Služba je poskytována terénní formou.

Slezská diakonie

ZAVŘENO (Otevírá Út 09:00)

Sociální asistence

Staráme se o rodiny s dětmi v dlouhodobě nepříznivých sociálních situacích. Služba je poskytována terénní formou.

Slezská diakonie

ZAVŘENO (Otevírá Út 07:00)

Siloe

Poskytujeme individuální podporu a pomoc osobám s poruchami paměti, způsobenými Alzheimerovou chorobou nebo vaskulární demencí.

Slezská diakonie

ZAVŘENO (Otevírá Út 06:00)

Sára

Provozujeme azylový dům pro matky s dětmi, které se ocitly v nepříznivé sociální situaci spojené se ztrátou bydlení.

Sára

Provozujeme azylový dům pro matky s dětmi, které se ocitly v nepříznivé sociální situaci spojené se ztrátou bydlení.

Rút

Za pomoci sociální rehabilitace poskytujeme podporu dospělým lidem s mentálním postižením a duševním onemocněním při individuálním nácviku.

Slezská diakonie

ZAVŘENO (Otevírá Út 07:00)

Rút

Za pomoci sociální rehabilitace poskytujeme podporu dospělým lidem s mentálním postižením a duševním onemocněním při individuálním nácviku.

Slezská diakonie

ZAVŘENO (Otevírá Út 07:00)

Rút

Za pomoci sociální rehabilitace poskytujeme podporu dospělým lidem s mentálním postižením a duševním onemocněním při individuálním nácviku.

Slezská diakonie

ZAVŘENO (Otevírá Út 07:00)

Rút

Za pomoci sociální rehabilitace poskytujeme podporu dospělým lidem s mentálním postižením a duševním onemocněním při individuálním nácviku.

Slezská diakonie

ZAVŘENO (Otevírá Út 07:00)

Rút

Za pomoci sociální rehabilitace poskytujeme podporu dospělým lidem s mentálním postižením a duševním onemocněním při individuálním nácviku.

Slezská diakonie

Rodina rodině

Pracujeme s rodinami s dětmi, které žijí v sociálně znevýhodněném prostředí. Zajišťujeme jejich integrace do společnosti.

Poradna pro rodinu

Provozujeme poradnu a pomáháme rodinám s dětmi s řešením jejich nepříznivé, tíživé či krizové situace. Poskytujeme odborného sociálního poradenství.

Slezská diakonie

ZAVŘENO (Otevírá Út 08:00)

Timotei

Poskytujeme ubytování pro mladé lidi, kteří opouštějí ústavní zařízení pro děti a mládež, nebo ukončili výkon trestu.

Slezská diakonie

Občanská poradna

Poskytujeme poradenství v oblastech sociální dávek a služeb, bydlení, pracovněprávních, majetkoprávních a mezilidských vztahů.

Slezská diakonie

ZAVŘENO (Otevírá Út 08:00)

Občanská poradna

Poskytujeme poradenství v oblastech sociální dávek a služeb, bydlení, pracovněprávních, majetkoprávních a mezilidských vztahů.

Slezská diakonie

ZAVŘENO (Otevírá Út 08:00)

Noe

Poskytujeme služby osobám s mentálním postižením a s chronickým duševním onemocněním. Podporujeme jejich samostatné bydlení.

Slezská diakonie

ZAVŘENO (Otevírá Út 08:00)

Noe

Poskytujeme služby osobám s mentálním postižením a s chronickým duševním onemocněním. Podporujeme jejich samostatné bydlení.

Slezská diakonie

OTEVŘENO (Zavírá 20:00)

Noe

Poskytujeme služby osobám s mentálním postižením a s chronickým duševním onemocněním. Podporujeme jejich samostatné bydlení.

Slezská diakonie

ZAVŘENO (Otevírá Út 07:00)

Ninive

Provozujeme kavárnu s dětským koutkem. K dispozici jsou hračky, knihy, časopisy a stolní deskové hry.

Slezská diakonie

OTEVŘENO (Zavírá 22:00)

Matana

Provázíme rodinu prvními roky života dítěte se specifickými potřebami. Podporujeme je v hledání cesty k rozvoji dítěte a začlenění se do běžného života.

Kontakt

Vyhledáváme občany v nepříznivých životních situacích a poskytujeme jim podporu a poradenství.

Slezská diakonie

ZAVŘENO (Otevírá Út 09:00)

Kontakt

Vyhledáváme občany v nepříznivých životních situacích a poskytujeme jim podporu a poradenství.

Kontakt

Vyhledáváme občany v nepříznivých životních situacích a poskytujeme jim podporu a poradenství.

Karmel

Poskytujeme pomoc pro osoby s mentálním a kombinovaným postižením. K dispozici je místnost pro muzikoterapii a snoezelen, dále keramická dílna a další.

Slezská diakonie

ZAVŘENO (Otevírá Út 06:30)

Hannah

Poskytujeme přechodné ubytování a poradenství ženám s dětmi a také ženám samotným. Klienty podporujeme při řešení jejich nepříznivé životní situace.

Elpis

Nabízíme pomoc osobám ohroženým násilím, týráním a zneužíváním. Poskytujeme odborné psychologické, právní a sociální poradenství a emoční podporu.

Slezská diakonie

ZAVŘENO (Otevírá Út 08:00)

Elpis

Nabízíme pomoc osobám ohroženým násilím, týráním a zneužíváním. Poskytujeme odborné psychologické, právní a sociální poradenství a emoční podporu.

Slezská diakonie

ZAVŘENO (Otevírá Út 13:00)

Effatha

Provoz chráněných dílen. Pomáháme rozvíjet pracovní schopnosti a dovednosti a zajišťujeme nácvik dovedností pro zvládání péče o vlastní osobu.

Slezská diakonie

ZAVŘENO (Otevírá Út 07:30)

Effatha

Provoz chráněných dílen. Pomáháme rozvíjet pracovní schopnosti a dovednosti a zajišťujeme nácvik dovedností pro zvládání péče o vlastní osobu.

Slezská diakonie

ZAVŘENO (Otevírá Út 08:00)

Effatha

Provoz chráněných dílen. Pomáháme rozvíjet pracovní schopnosti a dovednosti a zajišťujeme nácvik dovedností pro zvládání péče o vlastní osobu.

Effatha

Provoz chráněných dílen. Pomáháme rozvíjet pracovní schopnosti a dovednosti a zajišťujeme nácvik dovedností pro zvládání péče o vlastní osobu.

Slezská diakonie

ZAVŘENO (Otevírá Út 07:45)

Eben-Ezer

Poskytování ubytování lidem s mentálním a kombinovaným postižením. Zaměřujeme se na pomoc a podporu ve zvládání života a nalézání možnosti seberealizace.

Duhový dům

Provoz denního stacionáře a podpora osob s mentálním, tělesným a kombinovaným postižením. Pořádání vzdělávacích, pracovních a volnočasových aktivit.

Slezská diakonie

ZAVŘENO (Otevírá Út 06:30)

Bethel

Nabídka azylového ubytování mužům, kteří se ocitli bez přístřeší. Poskytujeme kontakty na další ubytovací zařízení a další sociální služby.

Slezská diakonie

Bethel

Nabídka azylového ubytování mužům, kteří se ocitli bez přístřeší. Poskytujeme kontakty na další ubytovací zařízení a další sociální služby.

Archa

Poskytujeme bydlení pro mentálně postižené a zaměřujeme se na rozvoj samostatnosti a soběstačnosti. Staráme se o udržování a rozvoj sociálních vztahů.

Pohoda

Provozujeme nízkoprahové zařízení určené pro dospívající mládež, která většinu volného času tráví venku. Snažíme se předcházet sociálním rizikům.

Slezská diakonie

Poskytování bydlení dospělým lidem s mentálním postižením v samostatných domácnostech s možností využít společné zázemí a podporu asistenta.

Slezská diakonie

Provoz poradny pro oběti násilí, týrání a zneužívání.

ZAVŘENO (Otevírá St 08:00)

Slezská diakonie

Pomoc lidem s mentálním a kombinovaným postižením v jejich snaze o začlenění do společnosti.

Slezská diakonie

Poskytování pobytové služby seniorům, jejichž zdravotní a sociální stav vyžaduje pomoc druhé osoby.

Slezská diakonie

Výuka lidí s mentálním a kombinovaným postižením činnostem, které jsou spojeny s chodem domácnosti. Poskytování sociálního poradenství.

ZAVŘENO (Otevírá Út 07:00)